Př. 5 - Metodika indikátorů

Cílem metodického pokynu Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 (dále jen „MP indikátorů 2014–2020“) je poskytnout přehledné a závazné postupy pro správné nastavení indikátorové soustavy a její využívání v rámci programů v období 2014–2020 tak, aby byla zajištěna jednotná pravidla pro monitorování, možnost agregace a následné hodnocení na všech úrovních implementace fondů SSR. MP indikátorů 2014–2020 stanovuje také pravidla pro využívání a aktualizaci NČI 2014+.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena