Programové období 2014-2020 > Programy > INTERREG V-A Slovensko - Česká republika

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena