Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2009 > Metodický pokyn – Nesrovnalosti

Metodický pokyn – Nesrovnalosti

Praha, 4. listopadu 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí vydalo aktualizovanou verzi Metodického pokynu – Nesrovnalosti (MPN). MPN se zabývá nesrovnalostmi jako neoprávněnými rozpočtovými výdaji a zahrnuje celý proces nesrovnalostí, od oznámení podezření na nesrovnalost až po vymáhání a vracení prostředků zasažených nesrovnalostmi.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena