Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2009 > Rámcová metodika řízení rizik

Rámcová metodika řízení rizik

Rámcová metodika řízení rizik byla zpracována Národním orgánem pro koordinaci a primárně je určena pro řídicí orgány operačních programů v programovém období 2007- 2013. Metodika obsahuje doporučené postupy pro zavedení systematického přístupu k identifikaci, hodnocení, zvládání, monitorování a vykazování všech významných rizik implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti systémovým a jednotným způsobem tak, aby tato rizika byla minimalizována a včas předvídána.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena