Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2009 > Zajištění synergických vazeb mezi OP 2007-2013

Zajištění synergických vazeb mezi OP 2007-2013

Praha, 20. května 2009: Národní orgán pro koordinaci (NOK) realizoval v období prosinec 2008 - duben 2009 projekt s názvem „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013“ financovaný z OP Technická pomoc. Studie identifikuje a kategorizuje návaznosti mezi operačními programy, analyzuje zajištění těchto vazeb koordinačními mechanismy a přináší doporučení pro řídící orgány a pro Národní orgán pro koordinaci k zajištění koordinace mezi operačními programy.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena