Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2010 > Cyklus interaktivních workshopů o možnostech čerpání ze strukturálních fondů EU pro neziskové organi

Cyklus interaktivních workshopů o možnostech čerpání ze strukturálních fondů EU pro neziskové organi

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací podílí na přípravě a realizaci interaktivních workshopů pro nestátní neziskové organizace. První blok seminářů pod názvem „Interaktivní semináře pro NNO“ se konal v první polovině roku 2009 ve 13 krajských městech. Vzhledem k velkému zájmu a pozitivním ohlasům ze stran účastníků, se v současné době připravuje navazující řada seminářů, kterých se plánuje uskutečnit celkem šest, konkrétně v následujících městech: Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Brno a Praha.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena