Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2010 > Evropský nástroj pro mikrofinancování

Evropský nástroj pro mikrofinancování

Evropská unie spustila 10. června 2010 nový nástroj pro mikrofinancování (The European Progress Microfinance Facility), který bude poskytovat malé úvěry lidem, kteří chtějí založit nebo rozvinout své vlastní malé podniky. Na nástroj bylo vyčleněno celkem 200 mil. EUR a vzhledem k opakovanému použití prostředků se předpokládá možnost poskytnutí až 45.000 mikroúvěrů.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena