Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2010 > Konference ke Strategii EU pro dunajský region v Ulmu

Konference ke Strategii EU pro dunajský region v Ulmu

Ve dnech 1. a 2. února 2010 se v německém Ulmu uskutečnila v rámci akcí španělského předsednictví konference „Strategie EU pro dunajský regionu“, které se zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Tato konference je první z řady akcí, jejichž cílem je poskytnout prostor pro veřejnou debatu nad přípravou Strategie EU pro dunajský region.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena