Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2010 > MMR prověřuje nové způsoby rozdělování evropských dotací

MMR prověřuje nové způsoby rozdělování evropských dotací

Národní orgán pro koordinaci MMR uspořádal seminář „Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního inženýrství JESSICA v podmínkách ČR na období 2007-2013“. JESSICA by mohla umožnit nový způsob financování projektů dotovaných z peněz EU. Jednalo by se zejména o formy úvěrů a záruk.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena