Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > 2011 > MMR neřídí Regionální rady, ani jejich operační programy

MMR neřídí Regionální rady, ani jejich operační programy

7. června 2011: MMR nerozhoduje o výběru konkrétních projektů z operačních programů. Stejně tak nekontroluje a nepenalizuje rozpočtovou nekázeň při jejich financování. Za realizaci operačního programu a také důsledky svého jednání a škodu, která tímto jednáním vzniká, je vždy odpovědný řídící orgán, tedy Regionální rada příslušného regionu. Ta je tvořena krajskými politiky.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena