Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv vyjednávání > Informace k přípravě operačních programů přeshraniční spolupráce pro období 2007—2013

Informace k přípravě operačních programů přeshraniční spolupráce pro období 2007—2013

S příchodem nového roku 2007 přišlo i nové programovací období. Častý dotaz posledních dní zní: "Od kdy bude možné předkládat projekty v rámci operačních programů přeshraniční spolupráce?" Předpokládáme, že vyhlášení programů proběhne koncem roku 2007 a první projekty by tedy mohly být schvalovány Monitorovacími výbory začátkem roku 2008.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena