Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv vyjednávání > Národní rozvojový plán České republiky 2007—2013: Veřejná prezentace návrhu

Národní rozvojový plán České republiky 2007—2013: Veřejná prezentace návrhu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor Rámce podpory Společenství, ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci si Vás dovoluje pozvat na Veřejnou prezentaci návrhu Národního rozvojového plánu České republiky 2007—2013.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena