Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv vyjednávání > Odmítnutí programu Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko a jeho opětovné zaslání EK

Odmítnutí programu Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko a jeho opětovné zaslání EK

Dne 8. ledna 2007 zaslala Evropská komise dopisem své odmítavé stanovisko, v rámci kontroly přijatelnosti, k programu Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko pro období 2007—2013.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena