Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv vyjednávání > Veřejné projednání SEA Národního rozvojového plánu/Národního strategického referenčního rámce

Veřejné projednání SEA Národního rozvojového plánu/Národního strategického referenčního rámce

Dne 27. listopadu 2006 se uskuteční Veřejné projednání Národního rozvojového plánu pro programové období 2007—2013, včetně Národního strategického referenčního rámce pro programové období 2007—2013, a posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena