Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Zpracování programových dokumentů 2007—2013

Zpracování programových dokumentů 2007—2013

Výstupy projektu evaluačního plánu RPS "1/05 - Doporučení analýz a evaluací pro operační programy". Aktualizovaný návod, jak postupovat při zpracovávání operačních programů pro období 2007—2013 a shrnutí výstupů analýz a projektů evaluace strukturálních fondů v ČR.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena