Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Posouzení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky

Posouzení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky

Výzkumný projekt analyzoval absorpční kapacitu v oblasti inovací a znalostní ekonomiky pro plánovací období 2007—2013.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena