Analýza absorpční kapacity vybraných operačních programů vzhledem k míře rizika nevyčerpání alokace

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceabsorpční kapacita
Rok ukončení2010
Analýza absorpční kapacity vybraných operačních programů, které byly z pohledu využívání finančních prostředků dle údajů ke konci roku 2009 vyhodnoceny jako nejvíce rizikové – a to na úrovni oblastí podpory, prioritních os a celého programu.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena