Analýza možností a bariér uplatnění intergrovaných přístupů při rozvoji regionů měst a obcí v podmín

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Tematické zaměření evaluaceúzemní soudržnost a IPRM
Rok ukončení2011
Vyhodnocení zkušeností a praxe při realizaci IPRM a návrh postupu pro příští období

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena