Analýza připravenosti měst a možnosti jejich zapojení do implementace nástroje finančního inženýrstv

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacefinanční nástroje
Rok ukončení2012
Podklad pro přípravu implementace FN v relevantních OP (ROPy a IOP), vymezení absorpční kapacity a bariér implementace finančního nástroje.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena