Analýza realizace opatření přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze strukturálních fond

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceřízení a implementace
Rok ukončení2010
Vláda svým usnesením ze dne 19. dubna 2010 č. 295 uložila příslušným ministrům projednat na nejbližších jednáních monitorovacích výborů operačních programů opatření navržená v souladu s materiálem Návrhy možných revizí operačních programů a dále pak ministru pro místní rozvoj souhrnně informovat vládu o výsledku projednání opatření na monitorovacích výborech OP a o stavu plnění jednotlivých opatření.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena