Analýza věcného pokroku operačních programů v rámci programového období 2007–2013

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceindikátory
Rok ukončení2011
"Analýza věcného pokroku operačních programů v rámci programového období 2007–2013" bezprostředně navazuje na finanční analýzu operačních programů. Cílem analýzy je zhodnotit stav věcného pokroku a identifikovat rizika nenaplňování stanovených cílů na úrovni prioritních os jednotlivých OP.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena