Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceindikátory
Rok ukončení2009
Vytvoření obecně platné metodické příručky pro zařazování indikátorů do Národního číselníku indikátorů, která poskytne obecný rámec pro určení zda indikátor zařadit do NIČ (tzv. rozlišení centrálních a doplňkových indikátorů) a stanoví míru detailu dat potřebných pro různé typy hodnocení. Dopracování a úpravy indikátorových agregačních map tématických a regionálních operačních programů u doplňkových a vedlejších indikátorů. Vytvoření finální verze NČI, která je metodicky závazná pro vyhodnocování věcného pokroku.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena