Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních pro

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluace2014+
Rok ukončení2012
Zpracování a vyhodnocení doposud získaných informací od příjemců a řídicích orgánů do souhrnného a přehledného materiálu, definování základních pilířů „zjednodušení“, které má smysl aplikovat a které budou dále rozvíjeny a zapracovány do postupů v programovém období 2014+.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena