Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém obdob

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceřízení a implementace
Rok ukončení2010
Cílem projektu je na základě komplexní analýzy hodnotícího procesu výběru projektů operačních programů v rámcovém období 2007–2013 identifikovat klíčové problémy, které se vyskytují v procesu hodnocení projektů, a navrhnout opatření k jejich odstranění či zmírnění. 

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena