Hodnocení přínosů pro EU-15 v důsledku provádění politiky soudržnosti v zemích V4

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacedopadová evaluace
Rok ukončení2011
Zhodnotit přínosy plynoucí pro státy EU 15 z implementace kohezní politiky v České republice.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena