Kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR prostřednictvím makroekonomického modelu

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluaceex-ante
Tematické zaměření evaluacedopadová evaluace
Rok ukončení2006
Cílem projektu bylo posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR 2007–2013 na základě simulace vzájemných závislostí mezi ekonomickými veličinami na makroekonomické úrovni. Model by měl charakterizovat jak stranu poptávky, tak stranu nabídky, do níž spadá působení strukturální pomoci Evropské unie v České republice. Pro Českou republiku byl použit Hermin model (autoři: Dr. John Bradley, EMDS a Dr. Gerhard Untiedt, GEFRA).

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena