Odborný podklad k tématu "Udržitelnost / Stálost operací"

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceudržitelnost
Rok ukončení2010
Interpretace požadavků příslušného článku obecného nařízení ke strukturálním fondům, jejich promítnutí do metodických dokumentů a závazků příjemce podpory v rámci jednotlivých OP; praktické zkušenosti s plněním těchto závazků a vymáhání sankcí.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena