Průběžná evaluace stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastaven

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluaceon-going
Tematické zaměření evaluaceúzemní soudržnost a IPRM
Rok ukončení2010
Cílem evaluace bylo na základě komplexní analýzy stavu realizace IPRM zhodnotit funkčnost nastavení implementačního systému IPRM pro potřeby řízení a koordinace NSRR.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena