Regionální ekonomická data pro evaluaci RPS a NSRR a pro sekundární analýzy regionálního rozvoje (RE

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceindikátory
Rok ukončení2009
Cílem projektu je ověřit dostupnost a relevanci regionálních ekonomických dat pro provádění analýz socio-ekonomických dopadů strukturálních operací let 2004–2006 a 2007–2013. Dále je cílem tvořit komplement k datovým zdrojům pro indikátorovou soustavu NSRR zabezpečovaným v působnosti ČSÚ a měl by vycházet z kompatibilních datových vstupů, tj. také ze statistických šetření. Projekt má pilotně zkoumat data podstatné části sektorů národního hospodářství, dotčených strukturálními operacemi a vytvořit podmínky pro plný monitoring všech dotčených sektorů.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena