Strategická zpráva ČR 2012

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluaceon-going
Tematické zaměření evaluacedopadová evaluace
Rok ukončení2012
Strategická zpráva České republiky 2012 má za úkol poskytnout Evropské komisi aktuální informace o průběhu čerpání prostředků ze strukturálních fondů (SF) v ČR a provést zhodnocení příspěvku OP a NSRR k vytyčeným cílům za období od schválení NSRR/OP do cca 30. 6. 2012. 

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena