Vstupní analýza pro budování absorpční kapacity

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceabsorpční kapacita
Rok ukončení2009
Identifikace problematických oblastí při realizaci projektů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena