25. srpna 2010 - páté jednání MPS

Hlavními tématy jednání poradní skupiny byly informace o přípravě Východisek k aktualizaci Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky a o aktuálním stavu debat v rámci pracovních skupin MMR a prezentace závěrů analýz krajů, měst a obcí.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena