7. srpna 2009 - ustavující jednání MPS

Na ustavujícím jednání zahájila poradní skupina svou činnost. V úvodu jednání MMR představilo účastníkům cíle a důvody vytvoření této skupiny a proběhlo jmenování členů. Dalším bodem  jednání bylo projednání návrhu Aktualizované Rámcové pozice k budoucnosti kohezní politiky, kterou bude Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předložilo Vládě České republiky k projednání dne 30. září 2009. Členové poradní skupiny dále diskutovali o navržených otázkách a dokumentech k budoucnosti kohezní politiky a aktuálně projednávané agendě v Bruselu v době Švédského předsednictví.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena