Rada pro ESI fondy

Rada pro ESI fondy byla zřízena usnesením vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 302, tehdy ještě pod názvem Rada pro fondy Společného strategického rámce. Tímto usnesením vláda schválila Statut a Jednací řád Rady pro ESI fondy. Rada pro ESI fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR, který zajišťuje věcné zaměření intervencí všech ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020, Rada pro ESI fondy převezme úlohu současného Řídicího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovém období 2007–2013.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena