Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Rozvoj lidských zdrojů

Otázky a odpovědi

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se fondů EU a také odkazy na rubriky FAQ na webových stránkách věnovaných jednotlivým operačním programům v ČR.

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Rozvoj lidských zdrojů

Otázky a odpovědi k rozvoji lidských zdrojů

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Má vydání nového metodického pokynu, platného od 1. září 2014 a aktualizovaného od 1. listopadu 2015, vliv na dříve platné metodiky k této problematice?

Ano, všechny metodické dokumenty, které oblast lidských zdrojů dosud upravovaly, se k datu vstupu nového MP lidské zdroje v účinnost ruší. Jedná se zejména o:
- usnesení vlády ze dne 18. července 2007 č. 818, k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období let 2007–2013
- usnesení vlády ze dne 25. února 2008 č. 166, o Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec v období let 2007–2013
- usnesení vlády ze dne 26. října 2009 č. 1332, o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období let 2007–2013
- usnesení vlády ze dne 2. května 2012 č. 313, o Metodice výběru zaměstnanců implementujících fondy Evropské unie v programovém období let 2007–2013 a v programovém období 2014–2020.

Metodické pokyny ke stažení

Kde najdu aktuálně platnou verzi metodického pokynu?

MP lidské zdroje, včetně svých příloh a metodických stanovisek, je k dispozici v metodice lidských zdrojů a také v dokumentech.

Subjekty v metodickém pokynu

Na které subjekty se metodický pokyn vztahuje?

MP lidské zdroje je závazný pro všechny programy, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a Národním strategickým referenčním rámcem, doporučující charakter má pro Program rozvoje venkova. Subjekty implementace, včetně horizontálních institucí, jsou povinny řídit se tímto metodickým pokynem a zohlednit postupy při řízení a rozvoji lidských zdrojů definované tímto pokynem ve své řídicí dokumentaci a metodických postupech. 
Podrobnější informace k závaznosti a účinnosti naleznete v druhé kapitole metodického pokynu.
 

Vyhlášení výběrového řízení

Jaká je povinná minimální doba zveřejnění informace o vyhlášení výběrového řízení?

Lhůta zveřejnění je stanovena pro služební i pracovní poměr jednotně v délce minimálně 15 dnů, další postupy a povinná místa zveřejnění se pak odlišují. V případě pracovního poměru zůstává povinnost subjektu informaci o volné pracovní pozici zveřejnit na vlastním webu (příp. webu příslušné organizace) a na webové stránce www.dotaceEU.cz. Obsazování míst zaměstnanci ve služebním poměru probíhá v souladu s požadavky zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a uveřejnění na výše uvedené webové stránce je pouze doporučeno s ohledem na rozšíření okruhu případných uchazečů.

Pravidla pro výběr zaměstnanců na DPČ/DPP

Vztahují se pravidla pro výběr zaměstnanců i na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr?

Nikoliv, způsob přijetí zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce je plně v kompetenci každého subjektu implementace. Jeho následné přijetí do pracovního či služebního poměru pak musí proběhnout prostřednictvím standardního výběrového řízení.

Vzdělávání zaměstanců

Jakým způsobem bude fungovat vzdělávání zaměstnanců?

Vzdělávání zaměstnanců zahrnuje dvě roviny, tzv. Systém vzdělávání realizovaný MMR-NOK a specifické vzdělávání organizované jednotlivými subjekty implementace. Na horizontální úrovni je v rámci Systému vzdělávání zajištěno proškolení zaměstnanců v průřezových oblastech (ex-ante kondicionality, legislativa, protikorupční strategie, procesy implementace a jazykové vzdělávání ve fondech EU). V rámci specifického vzdělávání zajistí subjekty implementace průběžné vzdělávání svých zaměstnanců s ohledem na specifika svého programu.

Externí dodavatelé

Je stále možné zadat externímu dodavateli (outsourcovat) činnosti, jako je zpracování mzdového účetnictví, úklid, ostraha apod.?

Ano, činnosti provozního charakteru související se zajištěním chodu organizace je možné nadále zadávat externím dodavatelům. 

Protikorupční opatření

Obsahuje metodický pokyn nějaká protikorupční opatření?

V rámci adaptačního procesu nového zaměstnance je požadováno jeho seznámení s etickým kodexem, ať již v souladu s pravidly zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo pro zaměstnance v pracovním poměru dle MP lidské zdroje, přičemž v obou případech jsou základní požadavky na tento kodex identické. Součástí metodického pokynu je vzorová šablona Etického kodexu (příloha č. 7), nicméně subjekty implementace mohou při splnění povinných požadavků využít vlastní etický kodex, pokud jej již mají. 

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz