Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Koncepce jednotného metodického prostředí

Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

Koncepce jednotného metodického prostředí představuje dokument, který určuje základní strategii přípravy metodického prostředí implementace programů a poskytování podpor z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
Při přípravě programového období 2014-2020 je kladen velký důraz na posílení strategického plánování, zvýšení efektivity systému řízení a dosahování cílů a výsledků.
MMR jako orgán odpovědný za přípravu Dohody o partnerství a nastavení systému řízení a koordinace Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR využilo zkušeností z předchozích programových období ke stanovení základního souboru pravidel čerpání podpory jako podmínky pro efektivní a fungující systém implementace. Tato pravidla jsou jednotná a závazná pro všechny subjekty implementace.
Koncepce jednotného metodického prostředí určuje základní cíle, jejichž naplnění je ambicí MMR. Díky vhodnému nastavení metodického prostředí MMR přispěje k:
  • vyšší efektivitě a hospodárnějšímu nakládání s finančními prostředky,
  • zvýšení transparentnosti procesů a přehlednosti pravidel poskytování podpory a
  • snížení administrativní zátěže kladené na subjekty implementační struktury, zejména pak na žadatele a příjemce podpory.
Dokument byl vzat na vědomí vládou usnesením č. 345 z 15. května 2013.

Koncepce ke stažení