Příloha č. 16 - Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020

Cílem metodického doporučení je popsat doporučené osvědčené postupy k implementaci finančních nástrojů ve všech fázích od předběžného posouzení po implementaci, realizaci, likvidaci a výstupní politiku.
Metodické doporučení nejprve popisuje doporučení pro zpracování předběžného posouzení a dále varianty, jak lze v jednotlivých fázích finanční nástroje implementovat a upozorňuje na nástrahy a potenciální rizika variant.
Metodické doporučení je určeno zejména pro řídicí orgány programů ESIF, které budou realizovány v programovém období 2014 – 2020, jako podklad pro implementaci finančních nástrojů a vytvoření vlastních metodických pokynů.
Metodické doporučení bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ke dni 22. 10. 2014, kdy bylo pro informaci předloženo vládě, s účinností ode dne vydání.

Metodické doporučení ke stažení

Fondy EU v ČR