Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 11 - Metodické doporučení pro oblast ...

Příloha č. 11 - Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory

Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory poskytuje přehled a výklad nejdůležitějších pravidel veřejné podpory, včetně schvalovacích procedur, a jejich praktického dopadu na výdaje z veřejných zdrojů. Metodické doporučení je zaměřeno na aplikaci pravidel veřejné podpory na poskytování podpory z ESI fondů v programovém období 2014-2020, nicméně zde vysvětlený koncept, pravidla a mechanismy jsou obecně platné a jejich aplikace je až na výjimky jednotná bez ohledu na zdroj poskytované podpory.
Metodické doporučení bylo zpracováno ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (jako národního koordinátora implementace ESI fondů) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (jako národního koordinačního orgánu v oblasti veřejné podpory) včetně konzultace s Ministerstvem zemědělství (jako národním koordinačním orgánem v oblasti veřejné podpory v odvětví zemědělství a rybolovu). Dokument kromě výkladu aktuálně platných pravidel veřejné podpory zohledňuje zkušenosti s jejím poskytováním v rámci dosavadní aplikační praxe, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Pravidla veřejné podpory a jejich správná aplikace představují zásadní problematiku, která může výrazným způsobem zasáhnout do možností z hlediska veřejné podpory úspěšného poskytování veřejných prostředků. Dále je nutné zdůraznit, že v souvislosti s implementací ESI fondů je problematika veřejné podpory v posledních letech ze strany Evropské komise výrazně akcentována a Evropská komise klade velký důraz na správné nastavení mechanismů poskytování podpory z ESI fondů v souladu s pravidly VP.
Metodické doporučení bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ke dni 8. 4. 2015, kdy bylo pro informaci předloženo vládě, s účinností ode dne vydání.
K metodickému doporučení bylo s platností od 30. 9. 2015 a účinností od 1. 11. 2015 vydáno metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj, kterým je doplněna kapitola Projekty veřejné podpory vytvářející příjmy. 
Fondy EU v ČR