Příloha č. 1 - Výčet metodických pokynů či jejich částí závazných pro Program rozvoje venkova

Výčet metodických pokynů či jejich částí závazných pro Program rozvoje venkova
Výčet metodických pokynů či jejich částí závazných pro Program rozvoje venkova byl vydán jako součást Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 dne 26. 3. 2015 s účinností od okamžiku svého vydání.

Aktualizovaná verze byla vydána s účinností od 1. 7. 2016 a zahrnuje veškeré změny vyplývající z aktualizací metodických dokumentů, které jsou přílohou Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, provedené před tímto datem.

Aktualizovaná verze zahrnuje veškeré změny vyplývající z aktualizací metodických dokumentů, které jsou přílohou Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 a které byly vydány do 31.3. 2017 s účinností od 1.3. a 1.5. 2017.
Fondy EU v ČR