Příloha č. 2 - Slovníček pojmů užívaných v prostředí ESI fondů

Slovníček pojmů užívaných v prostředí ESI fondů
Slovníček pojmů užívaných v prostředí ESI fondů byl vydán jako součást Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 dne 26. 3. 2015 s účinností od okamžiku svého vydání.

V lednu 2016 byla vydána aktualizovaná verze, která zahrnuje veškeré změny vyplývající z aktualizací metodických dokumentů, které jsou přílohou Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, provedené do konce roku 2015. 

Další aktualizovaná verze byla vydána s účinností od 1. 7. 2016 a zahrnuje veškeré změny vyplývající z aktualizací metodických dokumentů, které jsou přílohou Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, provedené v prvním pololetí roku 2016. 

Další aktualizovaná verze byla vydána s účinností od 1. 1. 2017 a zahrnuje veškeré změny vyplývající z aktualizací metodických dokumentů, které jsou přílohou Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, provedené ve druhém pololetí roku 2016. 

Další aktualizovaná verze byla vydána s účinností od 1. 5. 2017 a zahrnuje veškeré změny vyplývající z aktualizací metodických dokumentů, které jsou přílohou Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, provedené v prvním čtvrtletí roku 2017. 

Příloha ke stažení

Fondy EU v ČR