Příloha č. 25 - Seznam zkratek

Seznam zkratek
Seznam zkratek byl vydán jako součást Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 dne 26. 3. 2015 s účinností od okamžiku svého vydání.

Aktualizovaná verze byla vydána s účinností od 1. 7. 2016 a zahrnuje veškeré změny vyplývající z aktualizací metodických dokumentů, které jsou přílohou Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, provedené před tímto datem. 

Aktualizovaná verze byla vydána s účinností od 1. 1. 2017 a zahrnuje veškeré změny vyplývající z aktualizací metodických dokumentů, které jsou přílohou Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, provedené ve druhém pololetí 2016. 

Příloha ke stažení

Archiv

Fondy EU v ČR