Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Nařízení kohezní politiky pro období ...

Nařízení kohezní politiky pro období 2014-2020

Evropská komise zveřejnila ve čtvrtek 6. října 2011 balíček nových nařízení, která budou - po jejich projednání a schválení - tvořit rámec kohezní politiky pro období 2014-2020. Tím byla zahájena fáze vyjednávání obsahu jednotlivých nařízení. Za Českou republiku koordinovalo vyjednávání ministerstvo pro místní rozvoj. K definitivnímu schválení všech nařízení ke kohezní politice pro období 2014-2020 došlo dne 17. prosince 2013.
K návrhům nařízení vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj Rámcové pozice, které byly projednány s relevantními partnery v příslušných poradních, pracovních a koordinačních skupinách.  Celý soubor celkem šesti Rámcových pozic byl schválen vládou dne 18. ledna 2012  usnesením č. 42.

17. prosince 2013: Konečná podoba nařízení EU.

12. března 2012: Vysvětlující dokumenty/fiche Evropské komise předložené v rámci vyjednávání legislativy pro kohezní politiku 2014-2020 na úrovni Pracovní skupiny Rady pro strukturální opatření.

25. června 2012: Pracovní dokument útvarů Evropské komise Prvky Společného strategického rámce pro období 2014 až 2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven