Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Nařízení kohezní politiky pro období ... > Prvky Společného strategického rámce pro ...

Prvky Společného strategického rámce pro období 2014 - 2020

25.06.2012: Pracovní dokument útvarů Evropské komise Prvky Společného strategického rámce pro období 2014 až 2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond ke stažení.