Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Přidali jsme informační seminář o ...

Přidali jsme informační seminář o programech CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE a ESPON 2020

10.12.2014: Krajský úřad Plzeňského kraje a Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá dne: 8. ledna 2015 v Plzni

Přihláška na seminář
Prosíme, aby zájemci o účast na semináři vyplnili registrační formulář a odeslali ho
nejpozději do 31. 12. 2014 na následující e-mailovou adresu: bvavrino@rek.zcu.cz.
Pozvánku, program a registrační formulář naleznete v příloze.

Připojené soubory