Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Třetí syntetická zpráva programu ESPON s ...

Třetí syntetická zpráva programu ESPON s názvem „Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice“

19.08.2015: V letošním roce byla vydána a přeložena již třetí navazující syntetická zpráva programu ESPON. Tato zpráva ESPON představuje souhrn výsledků založených na Aplikovaném výzkumu realizovaném do léta roku 2014 nadnárodními projektovými týmy z celé Evropy, které byly zapojeny do celkem 66 projektů ESPON.
Zpráva zahrnuje nové pohledy na Evropu ve světě a jejím nejbližším okolí, klíčové územní vzorce v Evropě včetně makroregionů, rozvoj městských a venkovských oblastí, stejně jako oblasti s geografickými zvláštnostmi, a je doplněna o příklady z Cílených analýz, které byly iniciovány, zpracovány a využity zainteresovanými subjekty z členských a partnerských států, regionů a měst, poskytujícími evropský náhled na témata, která jsou předmětem jejich zájmu. Týká se zejména otázek evropské územní diverzity, potenciálů a výzev v kontextu ekonomické krize.
 
Veškeré syntetické zprávy je jsou k dispozici na webu programu ESPON     online. 

    

Štítky:

ESPON