Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Třetí syntetická zpráva programu ESPON s ...

Třetí syntetická zpráva programu ESPON s názvem „Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice“

19.08.2015: V letošním roce byla vydána a přeložena již třetí navazující syntetická zpráva programu ESPON. Tato zpráva ESPON představuje souhrn výsledků založených na Aplikovaném výzkumu realizovaném do léta roku 2014 nadnárodními projektovými týmy z celé Evropy, které byly zapojeny do celkem 66 projektů ESPON.
Zpráva zahrnuje nové pohledy na Evropu ve světě a jejím nejbližším okolí, klíčové územní vzorce v Evropě včetně makroregionů, rozvoj městských a venkovských oblastí, stejně jako oblasti s geografickými zvláštnostmi, a je doplněna o příklady z Cílených analýz, které byly iniciovány, zpracovány a využity zainteresovanými subjekty z členských a partnerských států, regionů a měst, poskytujícími evropský náhled na témata, která jsou předmětem jejich zájmu. Týká se zejména otázek evropské územní diverzity, potenciálů a výzev v kontextu ekonomické krize.
 
 
Tato zpráva představuje syntézu výsledků vyplývajících z projektů realizovaných až do konce roku 2012. Tato publikace je druhou ze tří syntetických zpráv, které mají sloužit jako zdroj informací pro tvůrce politik, kteří tak mohou lépe naplnit své strategie, posílil výkonnost svých regionálních ekonomik a zefektivnit využívání financí z Evropského strukturálního a investičního fondu (ESIF).
Druhá syntetická zpráva je k dispozici online.    

Štítky:

ESPON