Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Výzva k předkládání nabídek pro vývoj ...

Výzva k předkládání nabídek pro vývoj nástroje souvisejícího s funkčními městskými oblastmi a regiony v Evropě – PS ESPON

16.03.2018: Nové výběrové řízení programu ESPON 2020 v oblasti monitorovacích nástrojů programu ESPON
Smlouva o poskytování služeb vyplývající z nabídkového řízení na téma „Funkční městské oblasti a regiony v Evropě“ poskytne nástroje, které pomocí souboru ukazatelů pomáhají porovnávat a analyzovat údaje o současné situaci a dosavadních trendech ve funkčních městských oblastech a dalších funkčních regionech v Evropě.

Hlavními výstupy by měly být aktualizovaná „ESPON OLAP (OnLine Analytical Processing) cube“ a praktický a komunikativní webový nástroj, který integruje funkčnost „ESPON OLAP cube“ poskytující územní důkazy o socioekonomickém vývoji ve funkčních městských oblastech a dalších funkčních regionech v Evropě tak, aby pomáhal zainteresovaným subjektům (stakeholderům) a tvůrcům politik v Evropě zlepšit řízení těchto oblastí a uvědomit si, jakým způsobem mohou tyto oblasti přispět k polycentrickému a vyváženému územnímu rozvoji na evropské, makroregionální, regionální, přeshraniční, národní a regionální úrovni.

Tato činnost přispěje k dalšímu rozvoji a zdokonalení interaktivní a uživatelsky přívětivé sady nástrojů programu ESPON a k posílení tvorby a šíření evropských územních důkazů v rámci Jednotné operace (Single Operation) programu spolupráce ESPON 2020:

Podrobnosti jsou k dispozici v zadávací dokumentaci.

Rozpočet
Maximální dostupný rozpočet pro tuto smlouvu činí 400 000,00 EUR bez DPH, ale včetně všech ostatních daní, výdajů, cestovních nákladů, ubytování a poštovného.

Zadávací dokumentace
Dokumentace týkající se výzvy, tedy technické specifikace, přílohy, dotazy a odpovědi, je přístupná v angličtině bezplatně, a to až do 7 dnů před termínem podání na platformě nabídkového řízení programu ESPON     na stránkách Portail des Marchés Publics of Luxembourg    

Uzávěrka
Nabídky musejí být doručeny v jednom originále a jedné kopii v anglickém jazyce nejpozději do 27. dubna 2018 v 15:00 středoevropského času na adresu ESPON EGTC v Lucemburku.

Více informací
Žádosti o další informace posílejte e-mailem na následující adresu: tenders@espon.eu.