Operační program Doprava

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je jednou z příčin územních rozdílů.

Rozdíly oproti 2007–2013

Větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.

Zaměření

Silniční a železniční doprava, silniční infrastruktura.

Tematické cíle

  • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1, PO 2, PO 3)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  • Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 
  • Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 
  • Prioritní osa 4: Technická pomoc
Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015. 


 

Novinky

11.05.2016 - Ve čtvrtek 5. května jsme měli možnost setkat se s mnohými z Vás na Střeleckém ostrově...více

29.04.2016 - Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava 2014-2020 vyhlašuje 6 výzev pro předkládání žádostí o...více

30.11.2015 - Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje prvních 5 výzev pro předkládání žádostí...více

23.11.2015 - Dne 17. listopadu 2015 byla otevřena budova Ministerstva dopravy široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří...více

07.10.2015 - Ministerstvo dopravy společně s ŘSD a SŽDC prezentovalo zástupcům Evropské komise dopravní projekty, které budou v...více

OP Doprava

Základní informace

Řídící orgán:
Ministerstvo dopravy

Web: www.mdcr.cz

Alokace: 4,70 mld. EUR

Fond: FS / EFRR

 

Programový dokument