Operační program Doprava

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je jednou z příčin územních rozdílů.

Rozdíly oproti 2007–2013

Větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.

Zaměření

Silniční a železniční doprava, silniční infrastruktura.

Tematické cíle

  • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1, PO 2, PO 3)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  • Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 
  • Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 
  • Prioritní osa 4: Technická pomoc
Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015. 


 

Novinky

16.06.2016 - I v červnu pokračujeme v přednáškách na základních školách. Dříve než se děti ze školních lavic rozutečou na...více

03.06.2016 - Stejně jako v minulém programovém období, tak i v současném období 2014-2020 jsou příjemci...více

03.06.2016 - Tak jako každý rok touto dobou jsme i letos vyrazili za dětmi tentokrát na Základní...více

11.05.2016 - Ve čtvrtek 5. května jsme měli možnost setkat se s mnohými z Vás na Střeleckém ostrově...více

29.04.2016 - Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava 2014-2020 vyhlašuje 6 výzev pro předkládání žádostí o...více

OP Doprava

Základní informace

Řídící orgán:
Ministerstvo dopravy

Web: www.mdcr.cz

Alokace: 4,70 mld. EUR

Fond: FS / EFRR

 

Programový dokument