Operační program Doprava

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je jednou z příčin územních rozdílů.

Rozdíly oproti 2007–2013

Větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.

Zaměření

Silniční a železniční doprava, silniční infrastruktura.

Tematické cíle

  • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1, PO 2, PO 3)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  • Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 
  • Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 
  • Prioritní osa 4: Technická pomoc
Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015. 


 

Novinky

19.10.2016 - Srdečně Vás zveme na připravované akce spojené s dopravní tématikou. První z akcí je Silniční konference v...více

13.09.2016 - I letos jsme se zúčastnili ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) největšího...více

12.09.2016 - Ve středu 7. září se v budově Ministerstva dopravy konal Seminář pro žadatele o podporu z Operačního programu...více

31.08.2016 - Dovolujeme si Vás pozvat na bezva akci LadronkaFest - největší festival volného času ve střední Evropě.

19.08.2016 - Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje 11 samostatných výzev pro předkládání žádostí o podporu v rámci...více

OP Doprava

Základní informace

Řídící orgán:
Ministerstvo dopravy

Web: www.mdcr.cz

Alokace: 4,70 mld. EUR

Fond: FS / EFRR

 

Programový dokument