Operační program Doprava

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je jednou z příčin územních rozdílů.

Rozdíly oproti 2007–2013

Větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.

Zaměření

Silniční a železniční doprava, silniční infrastruktura.

Tematické cíle

  • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1, PO 2, PO 3)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  • Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 
  • Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 
  • Prioritní osa 4: Technická pomoc
Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015. 


 

Novinky

12.10.2017 - Představit široké veřejnosti nejúspěšnější příklady z více než 70 tisíc projektů podpořených z fondů Evropské unie se rozhodlo...více

05.10.2017 - S ohledem na neustálý vývoj ve všech oblastech každodenního života, je třeba modernizovat i stávající dopravní cesty...více

22.09.2017 - Srdečně Vás zveme na 25. ročník Silniční konference, který se letos uskuteční 18. a 19. října...více

19.09.2017 - Prázdniny rychle utekly a děti po dvou měsících odpočinku opět usedly do školních lavic. Ve školní...více

12.09.2017 - Tak jako v minulých letech i letos jsme se zúčastnili ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále...více

OP Doprava

Základní informace

Řídící orgán:
Ministerstvo dopravy

Web: www.mdcr.cz

Alokace: 124,9 mld. Kč

Fond: FS / EFRR

 

Programový dokument