Operační program Doprava

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je jednou z příčin územních rozdílů.

Rozdíly oproti 2007–2013

Větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.

Zaměření

Silniční a železniční doprava, silniční infrastruktura.

Tematické cíle

  • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1, PO 2, PO 3)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  • Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 
  • Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 
  • Prioritní osa 4: Technická pomoc
Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015. 


 

Novinky

05.12.2016 - Řídicí orgán Operačního programu Doprava s účinností od 1.12.2016 prodlužuje vyhlášenou výzvu č. 27 „Zlepšení řízení dopravního provozu...více

23.11.2016 - Během státního svátku dne 17. listopadu 2016 bylo již po čtvrté Ministerstvo dopravy otevřeno veřejnosti. Návštěvníci...více

11.11.2016 - Nevíte, co podniknout během nadcházejícího státního svátku? A co třeba navštívit historickou budovu Ministerstva dopravy? Dozvíte...více

26.10.2016 - Ve dnech 19. a 20. 10. 2016 se již po 24. uskutečnila Silniční konference. Tentokrát se...více

26.10.2016 - Dne 20. 10. 2016 proběhla v prostorách Výstavního a společenského centra IDEON v Pardubicích odborná konference s názvem „Inteligentní...více

OP Doprava

Základní informace

Řídící orgán:
Ministerstvo dopravy

Web: www.mdcr.cz

Alokace: 4,70 mld. EUR

Fond: FS / EFRR

 

Programový dokument