Operační program Doprava

Operační program Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD2“), který navazuje na Operační program Doprava 2007-2013 (dále jen „OPD1“), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014-2020.
Jedná se o jeden z největších operačních programů – připadá na něj zhruba 17 % ze všech prostředků pro ČR z evropských strukturálních a investičních fondů v daném programovém období. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky OPD2.
 
Prostřednictvím OPD2 je možné financovat infrastrukturu pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu a městskou veřejnou dopravu; dále pak silniční infrastrukturu ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy); a v neposlední řadě též veřejnou infrastrukturu pro čistou mobilitu (dobíječky pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva), modernizaci železničního vozového parku a flotily nákladních plavidel.

Zaměření

Železniční infrastruktura, multimodální nákladní doprava (terminály), infrastruktura drážní městské a příměstské dopravy, dopravní park železniční dopravy a nákladní vodní dopravy.
 
Silniční infrastruktura, modernizace dálnic sítě TEN-T včetně vybavení ITS, zavádění ITS na městské silniční síti, rozvoj napájecích stanic alternativních energií, investice a modernizace silnic I. třídy.

Tematické cíle

  • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1, PO 2, PO 3)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  • Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 
  • Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 
  • Prioritní osa 4: Technická pomoc
Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015. 


 

Novinky

20.12.2017 - Řídicí orgán Operačního programu Doprava (ŘO OPD) s účinností od 20. 12. 2017 prodlužuje vyhlášenou výzvu č....více

15.12.2017 - Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo prvních šest výzev pro předkládání žádostí...více

06.12.2017 - Dne 1. 12. 2017 byla Monitorovacím výborem Operačního programu Doprava 2014–2020 projednána aktualizace harmonogramu výzev pro...více

16.11.2017 - Do roku 2021 budou mít řidiči v Česku k dispozici dalších 125 rychlodobíjecích stanic pro elektromobily. Jejich vybudování...více

24.10.2017 - 25. ročník tradiční odborné konference se letos poprvé uskutečnil v samotném srdci Jihomoravského kraje, městě Brně, ve...více

OP Doprava

Základní informace

Řídící orgán:
Ministerstvo dopravy

Web ŘO: www.mdcr.cz
Web OPD: web.opd.cz

Celková alokace podpory EU: 4,559 mld. EUR (cca 123 mld. Kč)

Fond: FS / EFRR

 

Programový dokument