INTERREG EUROPE - platformy

30.11.2015: Koncem listopadu byla zahájena výzva/ výběrové řízení na zřízení a správu PLATFOREM v rámci programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
Rádi bychom Vás informovali, že byla otevřena výzva/ výběrové řízení k podávání nabídek na zřízení a správu PLATOREM u programu INTERREG EUROPE. 
 
Smyslem PLATFOREM (Policy Learning Platforms) je vznik center pro kontinuální a interaktivní výměnu politických zkušeností. Zájemcům nabídnou online a offline služby v oblasti regionální politiky, přístup k informacím, vytváření sítí a partnerství, přímé odborné politické poradenství a podporu pro změnu regionální politiky v tematických oblastech programu INTERREG EUROPE (inovace, malé a střední podniky, nízkouhlíkové hospodářství a ochrana přírodního a kulturního dědictví). 

Tyto platformy by měl zahrnovat:
- zkušený vícejazyčný tým odborníků se specializací v tematických oblastech politik programu a experty v oblasti komunikace 
- interaktivní a uživatelsky jasné a přehledné webové rozhraní ke snadnému sdílení informací, předávání znalostí a výměnu zkušeností


Své nabídky můžete podávat do pondělí  11. 1. 2016 do 12:00.
 
Zadávací dokumentace a bližší informace jak postupovat naleznete zde    .