Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program INTERREG EUROPE > Novinky > Připravte se na 1. výzvu INTERREG EUROPE

Připravte se na 1. výzvu INTERREG EUROPE

14.04.2015: Program INTERREG EUROPE stále čeká na finální schválení ze strany Evropské komise (EK). 1. výzva k předkládání projektových návrhů bude oficiálně otevřena až po schválení programu, nicméně již nyní jsou připraveny všechny informace, které budete potřebovat k podání Vaší žádosti do 1. výzvy.
Přiložené dokumenty byly schváleny Programovým výborem INTERREG EUROPE a jedná se o informace, které pomohou žadatelům připravit se na 1. výzvu. Po schválení programu EK může dojít k drobným změnám v některých dokumentech. To je také důvod, proč každý dokument nese označení DRAFT a projektová žádost je v pdf verzi. Přesto se žádné velké změny neočekávají a bude se případně jednat o drobné úpravy.
Žadatelé se mohou seznámit s novým programem již teď a zjistit, co se očekává od návrhu projektu a co bude třeba mít připraveno, až se výzva vyhlásí.
Balíček pro žadatele (DRAFT) obsahuje tyto základní dokumenty:
  • Podmínky 1. výzvy (Terms of Reference)
  • Programový manuál (Programme Manual)
  • PDF verzi projektové žádosti (Application form)
  • Prohlášení příjemce (Partner Declaration) 
  • Tzv. Letter of Support
Upozorňujeme, že tyto dokumenty jsou pouze pro Vaši informaci a nemohou být použity k podání žádosti!

Termín vyhlášení výzvy je prozatím pouze orientační. Předpokládáme, že k vyhlášení 1. výzvy dojde v polovině června 2015 a trvat bude jeden měsíc.
Více informací naleznete přímo na sránkách INTERREG EUROPE    .
Všechny přílohy ke stažení také zde     v sekci Informace pro žadatele - 1. výzva.

V případě zájmu o další informace o programu INTERREG EUROPE neváhejte kontaktovat Národní kontaktní místo programu:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce
Tel: 234 154 022, nebo 234 154 415
E-mail: meziregionalni@mmr.cz