Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program INTERREG EUROPE > Novinky > Více než 230 žádostí podaných v první ...

Více než 230 žádostí podaných v první výzvě progamu INTERREG EUROPE

17.08.2015: V první výzvě bylo předloženo 237 žádostí, nyní probíhá jejich hodnocení a schválení se očekává na konci roku 2015.
Interreg Europe otevřel první výzvu k předkládání žádostí dne 22. července a uzavřel 31. července 2015. Žadatelé poprvé podávali žádosti pomocí on-line aplikace. V dané lhůtě bylo celkem předloženo 237 žádostí ve 4 prioritách:
- Výzkum, tecnologický rozvoj a inovace
- Zvyšování konkurenceschopnosi malých a středních podniků
- Nízkouhlíková konomika
- Živostní postředí a efektivní využívání zdrojů

Na projekty první výzvy je vyhrazena jedna třetina rozpočtu programu, cca 107 500 000 EUR ERDF.

Více informací na stránkách progamu    .